«Ο ορισμός του μορφωμένου ανθρώπου»

Όταν ρωτήθηκε ο Σωκράτης για να δώσει τον ορισμό του μορφωμένου ανθρώπου, δεν ανέφερε τίποτα για την συσσώρευση γνώσεων.
Η μόρφωση είπε είναι θέμα συμπεριφοράς.

Ποιους ανθρώπους λοιπόν θεωρώ μορφωμένους ?

  • Πρώτα από όλους αυτούς που ελέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις, αντί να ελέγχονται από αυτές…
  • Αυτούς που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα της ζωής τους με γενναιότητα και λογική…
  • Αυτούς που είναι έντιμοι σε όλες τις συνδιαλλαγές…
  • Αυτούς που αντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς καλοπροαίρετα…
  • Αυτούς που ελέγχουν τις απολαύσεις τους…
  • Αυτούς που δεν νικήθηκαν από τις ατυχίες και τις αποτυχίες τους…
  • Τελικά αυτούς που δεν έχουν φθαρεί από τις επιτυχίες και τη δόξα τους…

« Για να αλλάξουμε αυτή τη χώρα, πρέπει να αλλάξουμε τους εαυτούς μας, το ξέρω είναι δύσκολο μα όχι ακατόρθωτο. Εγώ προσπαθώ κάθε μέρα… Και θα προσπαθώ κάθε μέρα. Για μένα, για εσάς και τα παιδιά μας»           

   Σωκράτης

Το «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ» ορίζεται ως η κορυφαία πράξη του ανθρώπου στα 147 Δελφικά παραγγέλματα. Αναγράφονταν στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς και δόθηκαν από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας.